Teenagers

Preparem els nostres alumnes perquè aprenguin l’idioma i ho certifiquin a través d’un examen oficial.

CURSOS > CURSOS PER A JOVES > TEENAGERS

De 14 a 17 anys

Habituem els alumnes a respondre davant de diferents situacions amb classes pràctiques i orientades a la certificació de l’idioma.

Els cursos per a TEENAGERS tenen un material adaptat a la seva edat.

Els nous alumnes fan una prova d’anglès escrita i oral per assignar-los el nivell corresponent en aquests cursos.

Els alumnes de YESSI que van aprovar JUNIORS III passen directament al nivell “Pre-Intermediate”.

Com als cursos JUNIORS, apliquem la metodologia Rapid-Way: Aprendre Fent en totes les destreses de l’idioma.

El homework continua essent molt important en aquests cursos.

Cada trimestre hi ha un exàmen i un Report escrit pel professor detallant els progressos de l’alumne.

Els alumnes que finalitzin els cursos per a TEENAGERS passen directament als nivells de First Certificate d’adults.

Dintre dels cursos TEENAGERS tenim 4 nivells:

  • Elementary.
  • Pre-intermediate.
  • Intermediate.
  • Upper-Intermediate.

A Yessi ens preocupem per tu

Els centres Yessi estan homologats amb el sistema d'ensenyament RapidWay

A Yessi el nostre objectiu és el mateix que el teu; aprèn un idioma i certifica-ho!

Si els nostres experts consideren l'alumne apte, garantim un 100% d'èxit a l'examen oficial.