NIVELLS D'ANGLÉS

  • A Yessi busquem que tots els nostres alumnes arribin a certificar el seu nivell d’anglès a través d’un organisme oficial mundialment reconegut.
  • Aquests son els nivells d’Anglès a Yessi segons el marc europeu i els Exàmens de Cambridge.
NIVELL YESSI CONSELL EUROPEU EXÀMENS CAMBRIDGE
1. Beginner A1  
2. Elementary    
3. Pre-Intermediate A2  
4. Intermediate    
5. Upper-Intermediate B1  
6. First Certificate B2 FCE
7. Advanced C1 CAE
8. Proficiency C2 PROFICIENCY

 

  • Una vegada obtinguis el nivel necessari d’Anglès per a poder-ho certificar, Yessi t’aconsella les següents acreditacions:
    • Exàmens de Cambridge (FirstCertificate, Advanced and Proficiency Exams): Aquests certificats són reconeguts per més de 15.000 universitats, ocupadors i governs a escala global. La seva validesa és permanent i són els més coneguts a Espanya.
    • IELTS (International English Language Testing System): Es tracta d’una acreditació lingüística de tipus presencial de la que únicament el BritishCouncil té acreditació per a la seva realització a Espanya. La seva validesa és de 2 anys i el seu reconeixement és a tot el món.
    • TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Es tracta d’una acreditació lingüística de tipus online que al igual que el IELTS té una validesa de 2 anys i el seu reconeixement és en tot el món. En aquest cas en canvi, es tracta d’un examen orientat més cap a l’accés a les Universitats Americanes.