MATRICULACIÓ

Nous Alumnes

  1. Nivell de Comprensió.
  2. Nivell Escrit i Gramatical.
  3. Nivell d’Expressió Oral.
  1. Import de la matrícula.
  2. Import del primer mes, si opta per pagaments mensuals.
  3. Import del primer trimestre, si opta per pagaments trimestrals.

 

Antics alumnes

  1. Import del primer mes, si opta per pagaments mensuals.
  2. Import del primer trimestre, si opta per pagaments trimestrals.

    La matrícula és GRATUÏTA per ser alumnes de YESSI.